Obchodní podmínky

Marie Leličová
foto@lelicova.com
+420 777155048
IČO: 14305194

Zapsána v živnostenském rejstříku: Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona

Tyto obchodní podmínky se řídí zákonem. č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, v platném znění (dále jako „OZ“), konkrétně do ust. § 1751 a následujících OZ.

OBJEDNÁVKY

 • Objednávky jsou přijímány výhradně e-mailem na adresu foto@lelicova.com
  nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na webu.
 • V případě objednání svatebního focení preferuji osobní/online setkání = konzultaci, kde mimo jiné dojde k podpisu smlouvy mezi fotografem a klientem.
 • Termín objednání je závazný až v okamžiku obdržení rezervačního poplatku ve výši 2000 Kč.
 • Rezervační poplatek je zahrnut do celkové ceny fotografování. (například: pokud si klient sjedná fotografování svatby v ceně 8500Kč a zaplatí rezervační poplatek 2000Kč. Nejpozději den před svatebním dnem doplácí fotografovi zbylou částku 6500Kč)
 • Uhrazením rezervačního poplatku na účet fotografa klient automaticky vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami uvedenými na webu fotografa.
 • Objednáním také vyjadřujete souhlas s mým autorským zpracováním a stylem úprav fotografií.

 

CENA A PLATBA

 • Cena focení se řídí aktuálním ceníkem (v den objednávky).
 • Platba je možná pouze převodem na účet fotografa, který obdržíte ve smlouvě, informačním e-mailu při objednání focení či osobní schůzce.
 • Doplatek za fotografování svatby bude splatná nejpozději den před konáním svatby.
 • Nedojde-li k zaplacení ceny vybraného svatebního balíčku včas, zaniká tak povinnost účasti fotografa na svatbě.
 • Nedojde-li k zaplacení doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuji si právo fotografie nepředat do doby, než je řádně zaplacena.

 

ZMĚNA A ZRUŠENÍ TERMÍNU V PŘÍPADĚ SVATEBNÍHO FOCENÍ

 • Rezervační poplatek na termín fotografování svatby je nevratný. 
 • Navrácení rezervačního poplatku je možné pouze v případech spojených s epidemií COVID-19, úplného zrušení celé svatby a při zrušení spolupráce ze strany fotografa.

 

DOPRAVA NA MÍSTO FOCENÍ

 • Cena a forma dopravy se řeší individuálně na základě požadavků klienta nebo fotografa.
 • Náklady na dopravu hradí klient.

 

FOTOGRAFOVÁNÍ

 • Focení probíhá na předem domluvené lokaci. Maximální doba focení je dle vybraného balíčku. V případě prodloužení doby fotografování se připočítává 2000Kč za každou hodinu nad rámec ceny balíčku.
 • V případě svatebního focení a focení delšího než 5 hodin klient fotografovi zajistí občerstvení.

 

DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

 • Dodací lhůta je dle náročnosti fotografování. Upřesní se ve smlouvě.
 • Hotové fotografie budou doručeny formou elektronické galerie a zároveň balíčkem ke stažení, který obsahuje vždy složku s fotografiemi v plné kvalitě na tisk a složku s fotografiemi zmenšenými pro použití na webu a sociálních sítích.
 • Zpracované fotografie budou ve formátu JPG. Neupravené fotografie neposkytuji a nelze je jakkoliv vymáhat.

 

ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ

 • Klient prohlašuje, že se dostatečně seznámil s tvorbou fotografa a akceptuje tím používaný umělecký styl fotografování.
 • Veškeré odevzdané fotografie jsou upraveny dle mého autorského stylu (barevné tónování, kontrast, jas, ořez atd.). Není možné požadovat změnu úprav, která by neladila s mým stylem, či kopírovat styl jiného fotografa.
 • Rozsáhlé retuše jako odstranění vrásek, změna tělesných proporcí, odstranění předmětů apod. nejsou součástí žádného balíčku. Pokud má klient zájem o takovou retuš, může o ni požádat. Jestliže bude retuš technicky v mých silách nabídnu klientovi adekvátní cenu za provedení.)

 

ARCHIVACE

 • Neupravené fotografie budou archivovány po dobu 6 měsíců od odevzdání zakázky. Po této době je fotograf odstraní.
 • Upravené fotografie budou archivovány po dobu 1 roku od odevzdání zakázky. Během této doby je může fotograf klientovi znovu zaslat v případě ztráty zaslaných souborů. Po uplynutí archivační doby budou fotografie odstraněny.

 

REKLAMACE

 • Nespokojenost s autorským zpracováním fotografa, vlastním vzhledem, vizáží, počasím a oblečením není důvodem k reklamaci zakázky.

 

AUTORSKÁ PRÁVA

 • Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci (např. na sociálních sítích)
 • Dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. není bez souhlasu autora dovoleno fotografie jakkoliv upravovat (např. použití barevných filtrů na instagramu) a zveřejňovat jako dílo autora.

 

SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM FOTOGRAFIÍ

 • Fotograf si vyhrazuje právo ke zveřejnění fotografií do svého portfolia, na webových stránkách, sociálních sítích, případně dalších propagačních materiálech. (Pozn.: na webu a sociálních sítích většinou nezveřejňuji celá svatební alba a skupinové fotografie členů rodiny) 
 • Pokud klient se zveřejněním fotografií nesouhlasí, musí tak fotografa písemně (e-mailem, či poštou) informovat nejpozději před odevzdáním zakázky. Neučiní-li tak klient, bude to považováno za souhlas.